BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego.

Informujemy, że Spółka działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych oraz Ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.
Organy spółki nie pochodzą z powszechnego wyboru.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych nie stanowiących tajemnicy spółki.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Spółki i niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej. Przykładowy druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny poniżej.

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.

Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres: 
Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

W przypadku wyboru poczty tradycyjnej wnioski należy kierować pod adres siedziby tj.:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
    ul. Roździeńskiego 38
    41-946 Piekary Śląskie

W temacie wiadomości (dopisek na kopercie) należy dopisać informację "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do stron
doc 2020-03-22 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 16KB -

Metryka

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 15:11
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2022-01-13 13:32
Wytworzenie publikacji
Witold Jajszczok 2022-01-13 13:32
Zatwierdzenie
Witold Jajszczok 2022-01-13 13:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
63
do góry