BIP
Grafika BIP

Kierownictwo

Władzami Spółki są :

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Zarząd
 3. Rada Nadzorcza

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Zarząd pracuje w jednoosobowym składzie:

 • Prezes Zarządu - Marek Tokarz

Prokurenci:

 • Izabela Małota
 • Jadwiga Wielgus

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych lub odwoływanych uchwałą wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Dzięcioł 
 2. Członek Rady Nadzorczej - Paweł Słota
 3. Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Ślusarczyk

Zgromadzenie Wspólników jako najwyższy organ Spółki zbiera się między innymi w celu:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcia uchwał o podziale zysku, o pokryciu straty, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nią obowiązków, powoływanie i odwoływanie na określone funkcje członków Rady Nadzorczej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 14:46
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2021-06-01 10:47
Wytworzenie publikacji
Witold Jajszczok 2021-06-01 10:47
Zatwierdzenie
Witold Jajszczok 2021-06-01 10:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
182
do góry