BIP
Grafika BIP

Skargi, wnioski

Prezes MPWiK w Piekarach Śląskich lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Prezesa.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
  ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie;
 • Osobiście - w sekretariacie zarządu przy ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie
  codziennie w godz. od 7.00 do 15.00;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres:  
  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
 • Faksem na numer: +48 32 287 98 80;
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z upoważnionym pracownikiem.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2021 roku

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:
  • bezzasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.
 • WNIOSKI - wpynęło ogółem 0, z czego:
  • bezasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.

Metryka

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 15:04
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2022-01-13 09:30
Wytworzenie publikacji
Witold Jajszczok 2022-01-13 09:30
Zatwierdzenie
Witold Jajszczok 2022-01-13 09:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
41
do góry