BIP
Grafika BIP

Majątek

Aktywa Spółki na dzień 31-12-2020 wynoszą: 143 698 055,99 zł

AKTYWA TRWAŁE: 140 654 672,14    

  • Wartości niematerialne i prawne: 51 567,94 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 139 212 421,36 zł
  • Należności długoterminowe: - 
  • Inwestycje długoterminowe: -
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 390 682,84 zł

AKTYWA OBROTOWE: 3 043 383,85 zł

  • Zapasy: 283 678,29 zł
  • Należności krótkoterminowe: 2 527 852,65 zł
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe: 199 408,36 zł
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 32 444,55 zł

Metryka

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 14:52
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2021-07-08 11:30
Wytworzenie publikacji
Admin BIP 2021-07-08 11:30
Zatwierdzenie
Admin BIP 2021-07-08 11:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
59
do góry