BIP
Grafika BIP

Majątek

Aktywa Spółki na dzień 31-12-2019 wynoszą: 148 079 200,70 zł

AKTYWA TRWAŁE: 143 845 063,13     

  • Wartości niematerialne i prawne: 193 403,82 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 142 123 892,31 zł
  • Należności długoterminowe: - 
  • Inwestycje długoterminowe: -
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 527 767,00 zł

AKTYWA OBROTOWE: 4 234 137,57 zł

  • Zapasy: 226 559,56 zł
  • Należności krótkoterminowe: 2 677 902,57 zł
  • Inwestycje krótkoterminowe: 1 310 478,02 zł
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 19 197,42 zł

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 14:52
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2020-11-06 14:52
Wytworzenie publikacji
Admin BIP 2020-11-06 14:52
Zatwierdzenie
Admin BIP 2020-11-06 14:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
39
do góry