BIP
Grafika BIP

Kontrole zewnętrzne

Prezydent Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Termin kontroli - 24.01.2019 r. - 07.02.2019 r.
Zakres kontroli - kontrola spełnienia wymogów określonych w przepisach ustawy PZP w
szczególności w zakresie art. 29 ust. 3a oraz 67 ust. 1 pkt 12 dot udzielenia
zamówień IN-HOUSE, na podstawie dokumentacji przedsiębiorstwa i
przeprowadzonej wizji w terenie. Dotyczy umowy nr BZP.272-57/18 z dnia
06.04.2018 r.
Wynik kontroli - brak zastrzeżeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Termin kontroli - 05.07.2019 r.
Zakres kontroli - ocena spełnienia wymagań higieniczno - zdrowotnych ośrodka wypoczynkowego
Wynik kontroli - brak zastrzeżeń

Państwowa Inspekcja Pracy Katowice

Termin kontroli - 11.12.2019 r. - 10.02.2020 r.
Zakres kontroli - Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia
Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki
godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Wynik kontroli - Informacje i wnioski pokontrolne dostępne na wniosek.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej delegatura w Siemianowicach Śląskich

Termin kontroli - 21.02.2020 r.
Zakres i cel kontroli - Kontrola przestrzegania warunków wykorzystania częstotliwości oraz użytkowania urządzeń sieci radiokomunikacyjnych ruchomej lądowej, z warunkami określonymi w pozwoleniu radiowym nr RRL/F/C/0032/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., zgodnie z przepisami art. 145 ust. 1 Pt i art. 146 Pt w związku z art. 143 Pt.
Wynik kontroli - brak zastrzeżeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Termin kontroli - 31.07.2020 r.
Zakres i cel kontroli - Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych ośrodka wypoczynkowego.
Wynik kontroli - brak zastrzeżeń

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Tarnowskich Górach 

Termin kontroli - 25.09.2020 r.
Zakres i cel kontroli - przestrzeganie przez podmiot ustalonych zasad organizacji pracy skazanych i wypełniania innych obowiązków z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej.
Wynik kontroli - brak zastrzeżeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Termin kontroli - 08.10.2020 r. - 06.11.2020 r.
Zakres i cel kontroli - przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Wynik kontroli - 1. Prowadzić na bieżąco ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów o kodzie 19 08 05 zgodnie z przyjętymi wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
2. Przekazywać wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska na odpowiednich drukach zgodnie z aktualnie obowiązującą formą i układem przekazywanych wyników pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Państwowa Inspekcja Pracy Katowice

Termin kontroli - 19.10.2020 r. - 30.10.2020 r.
Zakres i cel kontroli - 1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.
2. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.
3. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Wynik kontroli - Informacje i wnioski pokontrolne dostępne na wniosek.

Metryka

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 15:01
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2021-05-09 06:57
Wytworzenie publikacji
Admin BIP 2021-05-09 06:57
Zatwierdzenie
Admin BIP 2021-05-09 06:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
33
do góry